Abstracte

Perioada de trimitere a rezumatelor s-a încheiat. Vă mulțumim!

Rezumatele pentru congres vor fi redactate în română și engleză, iar cele pentru curs doar în romana. Fișierul unic conținând rezumatele doar în română (curs)/ în română și engleză (congres) va fi denumit după numele primului autor. Dacă același autor are mai multe lucrări, fișierele vor fi numerotate.

Vă rugăm specificați în titlu dacă lucrarea trimisă va fi prezentată sub formă de:

  • poster
  • comunicare orală
  • poster sau comunicare orală (la aprecierea comitetului știintific)

Categorii:

  • Boli metabolice osoase – Metabolic Bone Disease
  • Diabet zaharat și obezitate – Diabetes mellitus & Obesity
  • Endocrinologie reproductiva – Reproductive endocrinology
  • Hipofiza/Neuroendocrinologie – Pituitary & Neuroendocrinology
  • Suprarenală – Adrenal
  • Tiroida – Thyroid
  • Altele – Other

Structura rezumatelor:

• Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maximum 100 de caractere
• Numele autorilor scrise pe un rând, respectând ordinea: autor principal, coautori (fără titluri academice). Autorii vor fi scriși sub forma prenume, nume.
• Afilierea autorilor (instituţie, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor)
• Textul în limba română se va scrie obligatoriu cu diacritice!
• Pentru redactarea textului se va folosi Times New Roman,11pt
• Textul propriu zis va avea maxim 250 de cuvinte cuprinzând obligatoriu: introducere, material și metodă, rezultate și concluzii
• Nu se acceptă tabele, grafice, fotografii şi bibliografia în rezumat
• Abrevierile vor fi explicate la prima apariție în text
• Se va insera obligatoriu un rând separat pentru maximum 3 cuvinte cheie
• Conținutul rezumatului este în totalitate responsabilitatea autorului.

Termen limită pentru rezumate: 16 aprilie 2018.

Abstracts must be written both in Romanian and English. The unique file containing the abstracts in Romanian / in Romanian and English will be named by the name of the first author. If one author has several abstracts, the files must be numbered.
• The title should contain no more than 100 capital letters
• Abstracts should be no longer than 250 words.
• Please write your abstract using Times New Roman fonts, 11 pt.
• In order to make the abstract as informative as possible, please include: a brief statement of the purpose of the study, the method used, the results observed, a brief, clear statement of conclusion; statements like “the findings will be discussed” are not admitted.
• All abbreviations must be defined before being used as an abbreviation in the text.
• Please insert on a separate line maximum 3 key words.
• The content of the abstract is solely the responsibility of the author. Any errors in spelling, grammar or scientific fact will be reproduced as typed by the author. Please note that each year a number of abstracts are rejected because they contain no data or the English is unacceptable.

Deadline: April 16th 2018.